Arhiva

UDK: 69.008:628.51
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ozljede na radu u graditeljstvu Karlovačke županije

Jovan Vučinić, Zlatko Ivančić

Sažetak

U radu se opisuju rezultati istraživanja ozljeda na radu u graditeljstvu Karlovačke županije za razdoblje od 1999. do 2002. godine. Obrađeni su i tabelarno prikazani te analizirani podaci o ozljedama prema raznim obilježjima i uzrocima (spol, dob, obrazovanje, strojevi, oprema, okoliš i dr.). Dani su rezultati istraživanja ozljeda nastalih zbog nepridržavanja osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu. Prikazan je i pregled izgubljenog radnog vremena zbog nastalih ozljeda.

Ključne riječi
Karlovačka županija, ozljede na radu, zaštita na radu, uzroci ozljeda, analiza podataka , građevinarstvo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vučinić, J., Ivančić, Z.: Ozljede na radu u graditeljstvu Karlovačke županije , GRAĐEVINAR, 55 (2003) 12

ILI:

Vučinić, J., Ivančić, Z. (2003). Ozljede na radu u graditeljstvu Karlovačke županije , GRAĐEVINAR, 55 (12)
Autori:

Jovan Vučinić
Veleučilište u Karlovcu

Zlatko Ivančić
Veleučilište u Karlovcu