Arhiva

UDK: 628.21/19:628.34
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Iskustva iz rada na Projektu EKO-Kaštelanski zaljev

Bogdan Ivančić

Sažetak

Uvodno se objašnjavaju razlozi osnivanja Agencije EKO-Kaštelanski zaljev. Opisuju se tri potprojekta s građevinama i uređajima u njihovu sastavu. Prikazani su problemi koji su pratili realizaciju Projekta. Najviše ih je bilo oko ispunjavanja uvjeta za dobivanja građevne dozvole, pri čemu su posebno mjesto zauzimala imovinsko-pravna pitanja. Opisani su rezultati dosadašnjeg rada, a u zaključku se ističu pouke koje se mogu izvući iz iskustava stečenih radom na ovom Projektu.

Ključne riječi
Agencija EKO-Kaštelanski zaljev, potprojekti, građevna dozvola, realizacija Projekta, stečena iskustva, Projekt Eko-Kastelanski zaljev

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ivančić, B.: Iskustva iz rada na Projektu EKO-Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 9

ILI:

Ivančić, B. (2003). Iskustva iz rada na Projektu EKO-Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 55 (9)
Autori:

Bogdan Ivančić
EKO Agencija, Split