Arhiva

UDK: 666.972.001.42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metode ispitivanja površinske trajnosti betona

Hrvoje Anton, Dubravka Bjegović, Ernest Ević

Sažetak

Opisane su neke od metoda ispitivanja s pomo?u kojih je mogu?e odrediti potencijalnu trajnost površine betona. Ispitivanje površine betona zasniva se na jednom od tri mogu?a mehanizma ulaska vanjskih uzro?nika ošte?enja u beton, a to su: apsorpcija, propusnost i difuzija. Prikazane su metode ispitivanja prodiranja, temeljene na apsorpciji, propusnosti vode te propusnosti zraka. Navedeni su principi ispitivanja s opisom potrebne opreme te prednosti i ograni?enja pojedinih metoda.

Ključne riječi
površinska trajnost betona, metode ispitivanja, apsorpcija, propusnost, difuzija, beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Anton, H., Bjegović, D., Ević, E.: Metode ispitivanja površinske trajnosti betona, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 9

ILI:

Anton, H., Bjegović, D., Ević, E. (2006). Metode ispitivanja površinske trajnosti betona, GRAĐEVINAR, 58 (9)
Autori:

Hrvoje Anton
Institut IGH, Osijek
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ernest Ević
Institut IGH, Osijek