Arhiva

UDK: 69.003/008:624.136
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u građevinskim projektima

Tamara Marić, Mladen Radujković, Anita Cerić

Sažetak

U radu su prikazane upravljačke tehnike ujedinjenjem triju osnovnih pokazatelja svakog građevinskog projekta - troškova, vremena i kvalitete. Prikupljene su 4 baze podataka (vodovod, kanalizacija, odvodnja i nasipi) [1, 2], a upravljanje projektima objašnjeno je na primjeru projekata za zaštitne nasipe. Matematički model je izrađen na temelju povijesne baze podataka kako bi se izračunala zavisna varijabla postotka premašenja ugovorenih iznosa troškovno značajnih aktivnosti.

Ključne riječi
vrijeme, kvaliteta, matematički model, građevinski projekt, upravljanje, trošak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marić, T., Radujković, M., Cerić, A.: Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 6

ILI:

Marić, T., Radujković, M., Cerić, A. (2007). Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 59 (6)
Autori:

Tamara Marić
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet