Arhiva

UDK: 628.11.001.7:778.32
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Identifikacija vodenih površina na satelitskim snimcima neuralnom mrežom

Darko Barbalić, Vlatka Rajčić

Sažetak

U radu je opisana jedna od mogućnosti utvrđivanja obuhvata vodenih površina sa satelitskog snimka korištenjem neuralne mreže. Usporedba s ručnom klasifikacijom na ispitivanom području pokazalo je vrlo dobro slaganje rezultata. S obzirom na to da postoje otvorene mogućnosti daljnjih unapređenja većine elemenata te unapređenja ukupnog koncepta, autori su uvjereni da bi se mogli dobiti još bolji i pouzdaniji rezultati te bi svakako bilo uputno nastaviti istraživanja na tom planu.

Ključne riječi
neuralna mreža, daljinsko motrenje, ušteda energije, vodene površine, GIS

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barbalić, D., Rajčić, V.: Identifikacija vodenih površina na satelitskim snimcima neuralnom mrežom, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 9

ILI:

Barbalić, D., Rajčić, V. (2003). Identifikacija vodenih površina na satelitskim snimcima neuralnom mrežom, GRAĐEVINAR, 55 (9)
Autori:
Barbalic Darko
Darko Barbalić
Hrvatske vode,
Zavod za vodno gospodarstvo
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet