Arhiva

UDK: 628.515.003.12
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba metoda za procjenu pronosa onečišćenja

Đorđa Medić, Sanja Barbalić, Darko Barbalić

Sažetak

Polazi se od činjenice da se u vodnogospodarskoj praksi sve češće pojavljuje problem procjene masenog pronosa onečišćenja na profilima vodotoka. Upozorava se na potrebu pažljivog odabira metodologije proračuna da bi se njezini rezultati mogli rabiti za kvalitetno odlučivanje. Za sliv rijeke Kupe provedene su uobičajene metode proračuna opterećenja. Uspoređeni su rezultati proračuna prema raznim metodama i razmatrana pogodnost pojedinih metoda za primjenu u praksi.

Ključne riječi
usporedba rezultata, pronos onečišćenja (teret), metodologija proračuna, profil vodotoka, sliv rijeke Kupe

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Medić, Đ., Barbalić, S., Barbalić, D.: Usporedba metoda za procjenu pronosa onečišćenja, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 9

ILI:

Medić, Đ., Barbalić, S., Barbalić, D. (2006). Usporedba metoda za procjenu pronosa onečišćenja, GRAĐEVINAR, 58 (9)
Autori:

Đorđa Medić
Hrvatske vode,
Zavod za vodno gospodarstvo

Sanja Barbalić
Hrvatske vode,
Zavod za vodno gospodarstvo
Barbalic Darko
Darko Barbalić
Hrvatske vode,
Zavod za vodno gospodarstvo