Arhiva

UDK: 625.711.3:624.21
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Stanje nadvožnjaka nad starijim dionicama hrvatskih autocesta

Anto Kučer, Matko Medak, Ivan Kalafatić, Jure Radić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati provedenog opsežnog istraživanja stanja nadvožnjaka nad starijim dionicama hrvatskih autocesta. Kao cilj istraživanja navodi se određivanje utjecaja karakteristika pojedinih sustava nadvožnjaka na njihovu trajnost. Svi pregledani nadvožnjaci sustavno su razvrstani po tipovima. Istaknute su neke od smjernica za projektiranje, izvođenje i održavanje nadvožnjaka koje su potvrđene ili proizlaze iz rezultata provedenih vizualnih pregleda nadvožnjaka.

Ključne riječi
projektiranje, održavanje, nadvožnjak, hrvatske autoceste, vizualni pregled, stanje nadvožnjaka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kučer, A., Medak, M., Kalafatić, I., Radić, J.: Stanje nadvožnjaka nad starijim dionicama hrvatskih autocesta, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 6

ILI:

Kučer, A., Medak, M., Kalafatić, I., Radić, J. (2007). Stanje nadvožnjaka nad starijim dionicama hrvatskih autocesta, GRAĐEVINAR, 59 (6)
Autori:

Anto Kučer
Hrvatski institut za mostove i Konstrukcije, Zagreb

Matko Medak
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije, Zagreb

Ivan Kalafatić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet