Arhiva

UDK: 628.443.002.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljanja komunalnog otpada

Anita Erdelez, Jure Margeta, Snježana Knezić

Sažetak

Polazi se od tvrdnje da je prikupljanje otpada značajan trošak u sustavu upravljanja otpadom. Prikazan je integralni pristup u rješavanju problema optimizacije sustava prikupljanja otpada, kao značajnog dijela cijelog sustava. Optimizacija je razmatrana na tri razine: operativnoj - izbor ruta prikupljanja i prijevoza otpada, taktičkoj - izbor lokacija pretovarnih stanica i strateškoj - izbor tehnologije. Postupak je dijelom ispitan na sustavu prikupljanja otpada otoka Brača.

Ključne riječi
upravljanje, integralni pristup, optimizacija, komunalni otpad, otok Brač, kruti otpad, prikupljanje otpada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Erdelez, A., Margeta, J., Knezić, S.: Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljanja komunalnog otpada, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 6

ILI:

Erdelez, A., Margeta, J., Knezić, S. (2007). Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljanja komunalnog otpada, GRAĐEVINAR, 59 (6)
Autori:

Anita Erdelez
Institut IGH d.d.
Poslovni centar Split
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije

Snježana Knezić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektonski fakultet