Arhiva

UDK: 624.131.8:519.28
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mjerenje konvergencije i numeričko modeliranje stijenske mase

Marta Doležalova, Vlasta Zemanova, Jaroslav Danko, Laszlo Kovacs

Sažetak

Opsežna terenska istraživanja u istražnim galerijama i njihovo ocjenjivanje numeričkim modelima smatraju se korisnim sredstvom za karakterizaciju stijenske mase. Opisuju se mjerenja konvergencije obavljena u istražnom tunelu te njihovo modeliranje i interpretacija numeričkim metodama. U prvom se dijelu prikazuju mjerenja konvergencije, metodologija toga mjerenja i postignuti rezultati, a u drugom dijelu se obrađuje modeliranje i interpretacija rezultata numeričkim metodama

Ključne riječi
mjerenje, interpretacija rezultata, numeričko modeliranje, stijenska masa, terenska istraživanja, konvergencija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Doležalova, M., Zemanova, V., Danko, J., Kovacs, L.: Mjerenje konvergencije i numeričko modeliranje stijenske mase, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 3

ILI:

Doležalova, M., Zemanova, V., Danko, J., Kovacs, L. (2000). Mjerenje konvergencije i numeričko modeliranje stijenske mase, GRAĐEVINAR, 52 (3)
Autori:

Marta Doležalova
Dolexpert-Geotechnika

Vlasta Zemanova
Dolexpert-Geotechnika

Jaroslav Danko
Dolexpert-Geotechnika

Laszlo Kovacs
Rudarsko poduzeće Mecsek