Arhiva

UDK: 628.6.002.23:624.057
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Montažno-demontažna sanitarna jedinica

Duška Fric

Sažetak

Opisane su montažno-demontažne sanitarne jedinice koje se tvornički izrađene kao cjeline ugrađuju u građevine. Istaknute su prednosti ugradnje takvih jedinica i u novogradnjama i pri adaptacijama. Detaljno je opisan način njihove izrade, prikazani su elementi, način njihova spajanja te materijali iz kojih su izrađeni. Istaknute su prednosti proizvodnje i ugradnje takvih sanitarnih jedinica u pogledu kvalitete, brzine izvedbe i cijene u odnosu prema klasičnom načinu izvedbe.

Ključne riječi
građevina, ugradnja, elementi jedinica, montažno-demomontažna sanitarna jedinica, tvornička izrada, predgotovljavanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fric, D.: Montažno-demontažna sanitarna jedinica, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 9

ILI:

Fric, D. (2003). Montažno-demontažna sanitarna jedinica, GRAĐEVINAR, 55 (9)
Autori:

Duška Fric
The Louis Berger Group, inc.