Arhiva

UDK: 627.8.05:282.243.741
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Hidroelektrane na Dravi

Danijel Režek

Sažetak

Opisuju se osnovne značajke rijeke Drave i pogodnosti energetskog iskorištavanja njenih voda. Prikazane su tri hidroelektrane na Dravi izgrađene na teritoriju Hrvatske:HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava, izvođene u razdoblju od 1970. do 1990. Opisane su značajke tih elektrana i istaknute su, osim osnovne energetske, i druge namjene. U članku su prikazani problemi i zapreke koje su se javljale u pripremi i ostvarenju tih projekata, a istaknuta su i korisna stečena iskustva.

Ključne riječi
hidroelektrana, HE Varaždin, HE Čakovec, HE Dubrava, namjena, Drava, izgradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Režek, D.: Hidroelektrane na Dravi , GRAĐEVINAR, 55 (2003) 11

ILI:

Režek, D. (2003). Hidroelektrane na Dravi , GRAĐEVINAR, 55 (11)
Autori:

Danijel Režek
Ingra d.d.