Arhiva

UDK: 624.072.2:624.013.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Povećanje nosivosti spregnutih nosača djelomičnim oblaganjem čeličnog profila betonom

Damir Markulak, Damir Varevac

Sažetak

Opisana su istraživanja razine povećanja nosivosti spregnutih nosača čelik-beton djelomičnim oblaganjem čeličnog profila betonom u područjima unutarnjih ležajeva. Razmatrani su kontinuirani nosači, a spregnuti su valjani čelični nosači i armiranobetonske monolitne ploče konstantne debljine. Rezultati istraživanja pokazuju da se prikazanim načinom osjetnije povećava nosivost spregnutih nosača, što je izraženije pri većim rasponima i upotrebi HE-A čeličnih profila.

Ključne riječi
kontinuirani spregnuti nosač, čelični profil, obložni beton, djelomično oblaganje, nelinearni proračun, spregnuti nosač

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Markulak, D., Varevac, D.: Povećanje nosivosti spregnutih nosača djelomičnim oblaganjem čeličnog profila betonom, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 10

ILI:

Markulak, D., Varevac, D. (2006). Povećanje nosivosti spregnutih nosača djelomičnim oblaganjem čeličnog profila betonom, GRAĐEVINAR, 58 (10)
Autori:
Damir Markulak WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
varevac damir WEB
Damir Varevac
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet