Arhiva

UDK: 628.15.002.23
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir

Zlatko Čaljkušić

Sažetak

Dani su opći podaci o poboljšanju i dogradnji vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir koji je jedan od triju potprojekata u Projektu EKO-Kaštelanski zaljev. Opisano je svih osam građevina sustava. Prikazane su aktivnosti koje su se provodile u pripremi i izvedbi sustava, a dani su podaci i o trenutnom stanju radova, a sve objekte tog sustava. Posebno su istaknuti i određeni problemi na koje se nailazilo u pripremnim i drugim radovima, a koje su usporavale realizaciju.

Ključne riječi
projektiranje, izvedba, Projekt Eko-Kastelanski zaljev, vodoopskrbni sustav, građevine u sustavu

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaljkušić, Z.: Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 10

ILI:

Čaljkušić, Z. (2003). Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir, GRAĐEVINAR, 55 (10)
Autori:

Zlatko Čaljkušić
EKO Agencija, Split