Arhiva

UDK: 624.97+666.972:624,042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Stupovi od cijevi ispunjenih betonom naprezani na centrični tlak

Ivan Tomičić

Sažetak

Prikazana je metoda proračuna elementa od betona, centrično tlačno naprezanog, ugrađenog u kružnu cijev od polimera armiranih vlaknima (PAV-a) ili ojačanog postojećeg stupa kružnog presjeka trakom od PAV-a. Istaknuto je da u proračunu valja razlikovati učinak nanošenja uzdužnog opterećenja samo na betonsku jezgru od onoga na jezgru i cijev od PAV-a, zbog razlike u modelu sloma cijevi. Najveća je djelotvornost kada vlakna proizvoda od PAV-a slijede prstenove cijevi ili traka.

Ključne riječi
beton, naprezanje, tlak, stup, cijev, polimerom armirana vlakna (PAV)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Stupovi od cijevi ispunjenih betonom naprezani na centrični tlak, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 6

ILI:

Tomičić, I. (2007). Stupovi od cijevi ispunjenih betonom naprezani na centrični tlak, GRAĐEVINAR, 59 (6)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet