Arhiva

UDK: 628.15.002.23
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numeričke, simboličke i heurističke metode

Josip Dvornik

Sažetak

Dan je pregled primjene računala pri čemu je težište na primjene u tehničkoj mehanici i projektiranju konstrukcija. Istaknuto je da su u primjeni računala najzastupljenije numeričke, simboličke i heurističke metode, a i metode "umjetne inteligencije". Spominju se i različiti grafički prikazi o kojima se u radu ne govori posebno. Istaknuto je da se još uvijek najviše upotrebljavaju numeričke metode ali i primjena ostalih metoda vrlo brzo raste i povećava se iz godine u godinu.

Ključne riječi
numeričke metode, računalo, simboličke metode, heurističke metode, metode "umjetne inteligencije"

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dvornik, J.: Numeričke, simboličke i heurističke metode, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 10

ILI:

Dvornik, J. (2003). Numeričke, simboličke i heurističke metode, GRAĐEVINAR, 55 (10)
Autori:
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet