Arhiva

UDK: 69.008.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Značaj studija rada u građevinarstvu

Urban Pinter, Rudolf Lončarić

Sažetak

Proučava se i analizira uloga studija rada u proizvodnim procesima u graditeljskim projektima. U skladu s težnjom da se postignu što povoljniji rezultati u građevinskoj djelatnosti, skraćenjem vremena, smanjenjem troškova i povećanjem kvalitete proizvodnje, prikazani se elementi racionalne studije rada kako bi se mogli uključiti u procese građenja. Opisano je optimalno uključenje kontinuiranosti proizvodnje s ciljem smanjenja zastoja i postizanja najkraćeg vremena građenja.

Ključne riječi
studij rada, studij vremena, organizacija rada, ergonomija, optimizacija, građevinarstvo, proizvodnost rada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pinter, U., Lončarić, R.: Značaj studija rada u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 10

ILI:

Pinter, U., Lončarić, R. (2006). Značaj studija rada u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 58 (10)
Autori:

Urban Pinter
Sveučilište u Mariboru,
Građevinski fakultet

Rudolf Lončarić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet