Arhiva

UDK: 625.711(497)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Jadransko-jonska autocesta

Aleksandar Ivančić

Sažetak

Iznose se osnovni podaci o trasi Jadransko-jonske autoceste koja prolazi kroz sedam zemalja. Prikazuje se značenje te autoceste za svaku zemlju kroz koju prolazi. Dijelovi te autoceste su izgrađeni u Hrvatskoj, a u Bosni i Hercegovini će se graditi dio kao spoj s koridorom 5C, koji povezuje luku Ploče s Budimpeštom preko Sarajeva i Osijeka. Opisani su pokušaji Ingre da pronađe načine financiranja Jadransko-jonske autoceste. Sugerira se kao logičan koncesijski način izgradnje.

Ključne riječi
izgradnja, trasa, troškovi, financiranje, Jadransko-jonska autocesta, koncesijski način izgradnje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ivančić, A.: Jadransko-jonska autocesta , GRAĐEVINAR, 55 (2003) 11

ILI:

Ivančić, A. (2003). Jadransko-jonska autocesta , GRAĐEVINAR, 55 (11)
Autori:

Aleksandar Ivančić
Ingra d.d.