Arhiva

UDK: 628.15.002.23
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Model geometrijske nelinearnosti u statičkoj analizi ljusaka

Jure Radnić, Alen Harapin, Domagoj Matešan

Sažetak

Opisan je i prikazan model geometrijske nelinearnosti pri statičkoj analizi ljusaka. U proračunski model uključeni su utjecaji velikih pomaka i malih deformacija. Primjenom takvog modela moguće je istovremeno uključenje geometrijske i materijalne nelinearnosti konstrukcije. Pri proračunima su upotrijebljeni elementi degenerirane zakrivljene ljuske. Numerički model za simulaciju geometrijske nelinearnosti ljusaka testiran je eksperimentalnim ispitivanjem vitke čelične konzole.

Ključne riječi
geometrijska nelinearnost, numerički model, model materijala, statička analiza, eksperiment riječi, ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D.: Model geometrijske nelinearnosti u statičkoj analizi ljusaka, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 10

ILI:

Radnić, J., Harapin, A., Matešan, D. (2003). Model geometrijske nelinearnosti u statičkoj analizi ljusaka, GRAĐEVINAR, 55 (10)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije