Arhiva

UDK: 69.008.007.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Voditelj projekta

Mladen Radujković

Sažetak

U radu se opisuju svjetska iskustva o potrebnom profilu znanja, vještine, iskustva, dobi i prirodnih osobina voditelja projekta. Navedene su osnovne definicije projekta i upravljanja projektom. Opisane su odgovornosti, poslovi i postupak izbora profesionalnog voditelja projekta. Naveden je primjer određivanja naknada za vođenje projekata prema iskustvu iz SAD. U završnom dijelu istaknuta je potreba uključenja u međunarodni program izdavanja certifikata za poslove voditelja.

Ključne riječi
voditelj projekta, osobine voditelja projekta, upravljanje projektnom, vođenje projekta, certifikat, projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radujković, M.: Voditelj projekta, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 3

ILI:

Radujković, M. (2000). Voditelj projekta, GRAĐEVINAR, 52 (3)
Autori:
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija