Arhiva

UDK: 69.009.182:347.234
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Bespravna gradnja – uzroci i posljedice

Vladimir Krtalić

Sažetak

Polazi se od tvrdnje da je gradnja s građevinskom dozvolom jedan od osnovnih uvjeta uređene pravne države. Opisane su, a i raspravljene posljedice bespravne gradnje i njezini uzroci te uloga propisa kojima se može u začetku spriječiti takva gradnja. Prikazani su propisi o planiranju korištenja zemljišta u SR Njemačkoj, Austriji, Nizozemskoj i Finskoj i uspoređeni s hrvatskim propisima. Preporučuje se donošenje hrvatskih propisa koji bi na adekvatan način riješili to pitanje.

Ključne riječi
građevinska dozvola, korištenje zemljišta, planiranje, bespravna gradnja, uzroci, posljedice

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krtalić, V.: Bespravna gradnja – uzroci i posljedice, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 10

ILI:

Krtalić, V. (2006). Bespravna gradnja – uzroci i posljedice, GRAĐEVINAR, 58 (10)
Autori:

Vladimir Krtalić