Arhiva

UDK: 628.15.002.23
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izvedba građevne jame "Zagrad" u Rijeci

Željko Arbanas

Sažetak

Prikazana je gradnja građevne jame kompleksa "Zagrad" u Rijeci. Iskop građevne jame u stijenskoj masi proveden je osiguranjem zasjeka štapnim sidrima i odgovarajućim podgradnim sustavima. Zbog složenih geotehničkih uvjeta na lokaciji neposredno okruženoj postojećim građevinama, bilo je nužno pomno kontrolirati izvođenje radova. Uspostavljenim sustavom promatranja i mjerenja podgradnih sustava osigurano je provođenje naknadnih analiza i potprojektiranja tijekom izvedbe radova.

Ključne riječi
ojačanja stijenske mase, štapna sidra, povratne analize, aktivno projektiranje , građevna jama

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Arbanas, Ž.: Izvedba građevne jame "Zagrad" u Rijeci , GRAĐEVINAR, 55 (2003) 10

ILI:

Arbanas, Ž. (2003). Izvedba građevne jame "Zagrad" u Rijeci , GRAĐEVINAR, 55 (10)
Autori:

Željko Arbanas
Institut IGH d.d.,
Poslovni centar Rijeka