Arhiva

UDK: 624.21.004.86
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Neke zamjene starih ruševnih mostova novim

Mate Pezer

Sažetak

Polazeći od konstatacije da u hrvatskoj postoji na državnim cestama više malih mostova koji su oštećeni zbog dotrajalosti ili ratnih razaranja upozorava se da je potrebna njihova rekonstrukcija ili zamjena novim mostovima. Opisana su tri mosta: preko potoka Žirovac na državnoj cesti D-6 između Gline i Dvora na Uni, preko potoka Kupčina u Kostanjevcu i u luci Rijeka. Ukratko su prikazani stari mostovi i razlozi zbog kojih ih je trebalo zamijeniti novim, koji su potanko opisani.

Ključne riječi
rasponski sklop, most preko potoka Žirovac, most preko potoka Kupčina, most u luci Rijeka, nosiva konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pezer, M.: Neke zamjene starih ruševnih mostova novim, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 10

ILI:

Pezer, M. (2006). Neke zamjene starih ruševnih mostova novim, GRAĐEVINAR, 58 (10)
Autori:

Mate Pezer
Hidroelektra-projekt d.o.o.