Arhiva

UDK: 69.008:658.14/15
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Javno privatno partnerstvo i njegova primjena u Hrvatskoj

Saša Marenjak, Vladimir Skendrović, Branko Vukmir, Josip Čengija

Sažetak

U uvodnom dijelu rada obrazlaže se što je javno privatno partnerstvo (JPP), njegovi karakteristični elementi, ugovorni oblici i njihovi modeli. U radu se odgovara na pitanje o načinu zaduženja javnog sektora i o tome tko snosi rizik izgradnje. U dijelu rada koji se odnosi na primjenu projekata JPP-a u Hrvatskoj opisane su Smjernice Vlade RH i prikazana je Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora. Tim je dokumentima određeno i tko mogu biti sudionici u JPP-u.

Ključne riječi
rizici, elementi JPP-a, ugovorni oblici, modeli ugovora, javni sektor, privatni partner, Javno privatno partnerstvo (JPP)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marenjak, S., Skendrović, V., Vukmir, B., Čengija, J.: Javno privatno partnerstvo i njegova primjena u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 7

ILI:

Marenjak, S., Skendrović, V., Vukmir, B., Čengija, J. (2007). Javno privatno partnerstvo i njegova primjena u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 59 (7)
Autori:
Sasa Marenjak WEB
Saša Marenjak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Vladimir Skendrović
savjetnik Svjetske banke

Branko Vukmir
pravni savjetnik

Josip Čengija
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije (Himk)