Arhiva

UDK: 628.1+69.003.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza rizika u ekonomskoj ocjeni projekta na primjeru vodoopskrbnog sustava Zagreb

Robert Kartelo

Sažetak

Na primjeru regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb, opisuje se operativni postupak analize osjetljivosti i rizika u određivanju kritičnih varijabli u ekonomskoj ocjeni investicijskog projekta. Primijenjena je metoda latin hypercube pri određivanju rizičnosti projekta s obzirom na dva osnovna pokazatelja interne stope rentabilnosti (ISR) i neto sadašnje vrijednosti (NSV). Posebno je istaknut značaj točnosti ulaznih podataka u cilju donošenja racionalnih investicijskih odluka.

Ključne riječi
kritične varijable, investicijski projekti, metoda latin hypercube, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnost, analiza rizika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kartelo, R.: Analiza rizika u ekonomskoj ocjeni projekta na primjeru vodoopskrbnog sustava Zagreb, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 11

ILI:

Kartelo, R. (2006). Analiza rizika u ekonomskoj ocjeni projekta na primjeru vodoopskrbnog sustava Zagreb, GRAĐEVINAR, 58 (11)
Autori:

Robert Kartelo
Voditelj Projekta, Hrvatske vode