Arhiva

UDK: 628.49.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tehnologija rasplinjavanja na osnovi plazme pri rješavanju problema otpada

Jakša Miličić, Goran Vego

Sažetak

Polazi se od činjenice da je Hrvatska donijela strateške odluke o rješavanju problema otpada. Istaknuto je da upravo sada treba odlučivati o organizacijskim oblicima rješenja, ovisno o tehnologiji. Predlaže se tehnologija rasplinjavanja na osnovi plazme, koja osigurava najracionalnije rješenje problema, s obzirom na to da je primjenjiva za ukupni otpad, osim nuklearnoga. Ta suvremena američka tehnologija već se primjenjuje u Japanu, a preporučuje se njena primjena i u Hrvatskoj.

Ključne riječi
gospodarenje otpadom, tehnologija, plazma, rasplinjavanje na osnovi plazme, otpad

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Miličić, J., Vego, G.: Tehnologija rasplinjavanja na osnovi plazme pri rješavanju problema otpada, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 7

ILI:

Miličić, J., Vego, G. (2007). Tehnologija rasplinjavanja na osnovi plazme pri rješavanju problema otpada, GRAĐEVINAR, 59 (7)
Autori:
Milicic jaksa
Jakša Miličić

Goran Vego
Institut IGH d.d.
Poslovni centar Split