Arhiva

UDK: 628.21.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Javni sustav odvodnje općine Jakovlje

Mirsad Navrboc

Sažetak

Opisuje se projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Jakovlje. Prikazan je opseg zahvata sustava kojim se rješava odvodnja za naselja Jakovlje, Igrišće i Kraljev Vrh. Posebno je opisan Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, za koji su projektom predviđene četiri varijante pročišćavanja otpadnih voda koje su podijeljene u dvije grupe s obzirom na broj uređaja i tehnologiju pročišćavanja. Na kraju je prikazana najpovoljnija varijanta koja je i prihvaćena.

Ključne riječi
sustav odvodnje, općina Jakovlje, projekt, varijante projekta, tehnologija pročišćavanja, otpadne vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Navrboc, M.: Javni sustav odvodnje općine Jakovlje, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 7

ILI:

Navrboc, M. (2007). Javni sustav odvodnje općine Jakovlje, GRAĐEVINAR, 59 (7)
Autori:

Mirsad Navrboc
AQUACON, d.o.o.