Arhiva

UDK: 624.012.45+620.193
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature

Davor Grandić, Dubravka Bjegović, Jure Radić

Sažetak

Za ocjenu utjecaja korozije armature na nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija potrebno je poznavati razmjere štetnih učinaka korozije. Prikazane su metode za ocjenu nosivosti i uporabljivost elemenata i konstrukcija oštećenih korozijom armature predložene na temelju najnovijih istraživanja u okviru istraživačkih projekata Europske unije koji su u tijeku. Predlaže se nastavak istraživanja u kojima bi doprinos trebali dati i hrvatski stručnjaci i znanstvenici

Ključne riječi
raspucavanje betona, trajnost, širina pukotina, korozija armature, uporabljivost, nosivost, prionivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Grandić, D., Bjegović, D., Radić, J.: Nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 3

ILI:

Grandić, D., Bjegović, D., Radić, J. (2000). Nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature, GRAĐEVINAR, 52 (3)
Autori:
Davor Grandic WEB
Davor Grandić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet