Arhiva

UDK: 624.072.2:629.1-47
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Samohodni nosač greda Apolo

Ante Andrić, Nikica Kršinić

Sažetak

Uvodno je opisan stroj Apolo primarna namjena kojega je prenošenje betonskih greda od mjesta proizvodnje do obližnjeg deponija ili na samom mostu odnosno vijaduktu. Stroj je portalne konstrukcije s vlastitim pogonom, s kotačima i vitlom za dizanje. Uz tehnička svojstva i funkcije stroja opisana je i tehnologija rada dvostrukim predodlaganjem s navlačnom skelom. Potanko su opisana praktična iskustva te modifikacija i rekonstrukcija postojećeg fiksnog ovješenja u pokretno

Ključne riječi
betonska greda, most, vijadukt, dvostruko predodlaganje, rekonstrukcija, samohodni nosač Apolo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Andrić, A., Kršinić, N.: Samohodni nosač greda Apolo, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 11

ILI:

Andrić, A., Kršinić, N. (2006). Samohodni nosač greda Apolo, GRAĐEVINAR, 58 (11)
Autori:

Ante Andrić
Hidroelektra Niskogradnja d.d.

Nikica Kršinić
Hidroelektra Niskogradnja d.d.