Arhiva

UDK: 624.078.8.001.4:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pouzdanost seizmičkih spona kod čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama

Boris Androić, Mladen Bulić, Mehmed Čaušević

Sažetak

Prikazani su rezultati teorijskog istraživanja seizmičkih spona, koje su najduktilniji elemenati sustava okvira s ekscentričnim dijagonalama. Provedeno je numeričko modeliranje metodom konačnih elemenata. Dobiveni su rezultati na temelju kojih je na probabilističkoj razini istražena veličina indeksa pouzdanosti ß u odnosu na njegovu ciljanu vrijednost za klasu konstrukcija RC2. Pokazano je da se za seizmičku sponu s tri para ukrućenja dobiva najpovoljniji indeks pouzdanosti.

Ključne riječi
indeks pouzdanosti, čelični okvir, duktilnost, nelinearni proračun, seizmičke spone, seizmička energija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androić, B., Bulić, M., Čaušević, M.: Pouzdanost seizmičkih spona kod čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 8

ILI:

Androić, B., Bulić, M., Čaušević, M. (2007). Pouzdanost seizmičkih spona kod čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama, GRAĐEVINAR, 59 (8)
Autori:
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Bulic Mladen
Mladen Bulić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet