Arhiva

UDK: 24.078.3.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nelinearni proračun zavarenog priključka nosač-stup

Davor Skejić, Darko Dujmović, Miljenko Haiman

Sažetak

U ovom se radu opisuje nelinearna numerička simulacija ponašanja laboratorijskih uzoraka zavarenih priključaka nosač-stup provedena metodom konačnih elementa. Uspoređeni su rezultati te simulacije s onim što je dobiveno laboratorijskim ispitivanjima. Istaknuta je vrlo dobra usklađenost dobivenih rezultata sve do područja izrazite nelinearnosti. Preporučena je potreba detaljnog laboratorijskog ispitivanja mehaničke karakteristike vara, što bi trebalo uvrstiti u numerički model.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, laboratorijska ispitivanja, zavareni priključak nosač-stup, nelinearni proračun, materijalna nelinearnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Dujmović, D., Haiman, M.: Nelinearni proračun zavarenog priključka nosač-stup, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 12

ILI:

Skejić, D., Dujmović, D., Haiman, M. (2006). Nelinearni proračun zavarenog priključka nosač-stup, GRAĐEVINAR, 58 (12)
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Haiman WEB
Miljenko Haiman
Sveučilište u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet