Arhiva

UDK: 624.072.33:624.042.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Približni postupak određivanja perioda osciliranja okvira

Zlatko Maglajlić, Goran Simonović

Sažetak

U radu su prikazane neke od približnih metoda za određivanje formi i perioda osciliranja okvirnih konstrukcija. Razmatrana je i predložena približna metoda pri čemu se u proračun ulazi sa približno određenim relativnim krutostima katova i prizemlja. Odstupanja rezultata dobivenih predloženim približnim postupkom od onih dobivenih točnijim proračunima maloga su reda veličina. Stoga je istaknuto da se metoda može rabiti u praksi i za kontrolu proračuna složenih sustava računalom.

Ključne riječi
krutost zidova, kontrola proračuna, forma osciliranja, okvirna konstrukcija, približni postupak, period osciliranja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Maglajlić, Z., Simonović, G.: Približni postupak određivanja perioda osciliranja okvira, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 8

ILI:

Maglajlić, Z., Simonović, G. (2007). Približni postupak određivanja perioda osciliranja okvira, GRAĐEVINAR, 59 (8)
Autori:

Zlatko Maglajlić
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet

Goran Simonović
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet