Arhiva

UDK: 624.155.001.42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje probnih pilota na gradilištu putničke luke Dubrovnik

Ivo Barbalić, Branimir Galjan, Matija Bandić, Krešo Ivandić

Sažetak

Opisano je ispitivanje probnih pilota izvedenih na stijenskoj masi u luci Gruž. Istaknuto je da se ta ispitivanja zbog skupoće rijetko izvode. Prikazani su rezultati geoloških i geotehničkih istraživanja. Dan je pregled prethodnih ispitivanja i svih potrebnih čimbenika vezanih uz ocjenu kvalitete izvedenih pilota. Na temelju dobivenih rezultata dana je procjena nosivosti. Prikazani su i analizirani rezultati ispitivanja probnih pilota na zadano uzdužno i poprečno opterećenje.

Ključne riječi
luka Gruž, probni piloti, stijenska masa, gradilište, nosivost pilota, putnička luka Dubrovnik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barbalić, I., Galjan, B., Bandić, M., Ivandić, K.: Ispitivanje probnih pilota na gradilištu putničke luke Dubrovnik, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 8

ILI:

Barbalić, I., Galjan, B., Bandić, M., Ivandić, K. (2007). Ispitivanje probnih pilota na gradilištu putničke luke Dubrovnik, GRAĐEVINAR, 59 (8)
Autori:

Ivo Barbalić
Institut IGH d.d.

Branimir Galjan
Investinženjering d.o.o.
BANDIC WEB
Matija Bandić
Investinženjering d.o.o.

Krešo Ivandić
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet Varaždin