Arhiva

UDK: 628.49:699.87
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izbor lokacije za sanitarno odlagalište

Jure Margeta, Gordan Prskalo

Sažetak

Prikazana je metodologija izbora lokacije za sanitarno odlagalište koja se temelji na metodama sustavskog inženjerstva. Predložena metodologija omogućava cjelovito i sustavno rješavanje problema, otvoreno prema javnosti. Rezultat je prijedlog lokacije koja predstavlja najbolje kompromisno rješenje u skladu s kriterijima i preferencijama sudionika i javnosti. Razvijena metodologija prikazana je na primjeru izbora lokacije za sanitarno odlagalište na području Malostonskog zaljeva.

Ključne riječi
sustavsko inženjerstvo, Malostonski zaljev, zbrinjavanje otpada, sanitarno odlagalište, izbor lokacije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Margeta, J., Prskalo, G.: Izbor lokacije za sanitarno odlagalište, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 12

ILI:

Margeta, J., Prskalo, G. (2006). Izbor lokacije za sanitarno odlagalište, GRAĐEVINAR, 58 (12)
Autori:
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije

Gordan Prskalo
Sveučilište u Mostar,
Građevinski fakultet