Arhiva

UDK: 69.009.182.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Direktiva o građevnim proizvodima - izazovi uvođenja

Lino Fučić, Željko Štromar

Sažetak

Opisana je uloga tehničkih propisa koji se donose temeljem Zakona o gradnji u postupku uvođenja Direktive o građevnim proizvodima u pravnu i stručno-tehničku praksu u Republici Hrvatskoj i zahtjevi koji pri tome moraju biti ispunjeni. Na primjeru Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti zgrada koji je u punoj primjeni od 1. siječnja 2007. godine, prikazani su konkretni problemi na koje se može naići u okviru uvođenja Direktive i njihova rješenja.

Ključne riječi
Zakon o gradnji, tehnički propis, ušteda energije, toplinska zaštita, Direktiva o građevnim proizvodima

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fučić, L., Štromar, Ž.: Direktiva o građevnim proizvodima - izazovi uvođenja, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 12

ILI:

Fučić, L., Štromar, Ž. (2006). Direktiva o građevnim proizvodima - izazovi uvođenja, GRAĐEVINAR, 58 (12)
Autori:

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Željko Štromar
Institut IGH d.d.