Arhiva

UDK: 621.882.2:531.01
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Matematički modeli za proračun uporabnog vijeka armiranobetonskih konstrukcija

Irina Stipanović Oslaković, Dubravka Bjegović, Dunja Mikulić

Sažetak

Prikazani su postojeći matematički modeli: deterministički Life–365, Chlodif i probabilistički DuraCrete za proračun uporabnog vijeka armiranobetonskih konstrukcija izloženih djelovanju klorida, a osnovani na fizikalnom modelu prijenosa klorida u betonu.U eksperimentalnom dijelu rada prikazana je provedena analiza sadržaja klorida na Krčkom mostu. Uspoređeni su rezultati dobiveni determinističkim i probabilističkim pristupom te su predloženi koraci za daljnji razvoj modela.

Ključne riječi
kloridi, korozija armature, matematički model, fizikalni model, uporabni vijek, armirani beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Oslaković, I. S., Bjegović, D., Mikulić, D.: Matematički modeli za proračun uporabnog vijeka armiranobetonskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 9

ILI:

Oslaković, I. S., Bjegović, D., Mikulić, D. (2007). Matematički modeli za proračun uporabnog vijeka armiranobetonskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 59 (9)
Autori:

Irina Stipanović Oslaković
Institut IGH d.d.
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Dunja Mikulić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet