Arhiva

UDK: 624.85.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Naprezanja i deformacije u sustavima "inverznih" kolničkih konstrukcija

Tatjana Rukavina, Andrija Prager, Branimir Babić

Sažetak

Analizirane su deformacije i naprezanja od prometnog opterećenja u tzv. inverznim kolničkim konstrukcijama, tj. onima kod kojih je cementom vezani nosivi sloj stavljen na posteljicu, a nevezani sloj u sredinu konstrukcije. Analize su obavljene uz promjenu triju najbitnijih parametara: geometrije kolničke konstrukcije, svojstava materijala i nosivosti tla. Dobivene vrijednosti uspoređene su s onima koje se pri istim uvjetima javljaju u uobičajenim kolničkim konstrukcijama.

Ključne riječi
prometno opterećenje, analiza, kolnička konstrukcija, "inverzna" konstrukcija, naprezanje, deformacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rukavina, T., Prager, A., Babić, B.: Naprezanja i deformacije u sustavima "inverznih" kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 4

ILI:

Rukavina, T., Prager, A., Babić, B. (2004). Naprezanja i deformacije u sustavima "inverznih" kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 56 (4)
Autori:

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice

Andrija Prager
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Branimir Babić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet