Arhiva

UDK: 644.9:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nelinearni seizmički proračun konstrukcija prema normi EN 1998-1: 2004

Mehmed Čaušević, Elizabeta Zehentner

Sažetak

Prikazana je nelinearna metoda N2 za ocjenu seizmičkog ponašanja konstrukcija. Kombinira se metodu postupnoga guranja sa spektralnim proračunom, a formulirana je u formatu ubrzanje - pomak. Ovom se metodom dobiju prihvatljivi rezultati ako konstrukcija pretežno oscilira u prvom obliku vibracija. Primjena metode N2 je ilustrirana primjerom armiranobetonske okvirne konstrukcije četverokatne zgrade. Uspoređeni su rezultati s nelinearnim postupcima koji se primjenjuju u SAD-u.

Ključne riječi
metoda N2, nelinearno ponašanje, width= M. Čaušević, E. Zehentner Nelinearni seizmički proračun konstrukcija prema normi EN 1998-1: 2004 UDK 644.9:69.009.182 (Pregledni rad, primljeno 16.04.07) Prikazana je nelinearna metoda N2 za ocjenu seizmičkog ponašanja konstrukcija. Kombinira se metodu postupnoga guranja sa spektralnim proračunom, a formulirana je u formatu ubrzanje - pomak. Ovom se metodom dobiju prihvatljivi rezultati ako konstrukcija pretežno oscilira u prvom obliku vibracija. Primjena metode N2 je ilustrirana primjerom armiranobetonske okvirne konstrukcije četverokatne zgrade. , konstrukcijski eurokodovi, metoda postupnoga guranja, spektralni proračun Pregledano: 832 puta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaušević, M., Zehentner, E.: Nelinearni seizmički proračun konstrukcija prema normi EN 1998-1: 2004, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 9

ILI:

Čaušević, M., Zehentner, E. (2007). Nelinearni seizmički proračun konstrukcija prema normi EN 1998-1: 2004, GRAĐEVINAR, 59 (9)
Autori:
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Elizabeta Zehentner
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet