Arhiva

UDK: 666.971.002.23
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj njege na svojstva mortova s dodatkom polimera

Samo Lubej, Andrej Ivanič

Sažetak

U radu se opisuje upotreba mikroarmiranog morta s vlaknima od propilena pri sanaciji plašta dimnjaka termoelektrane Šoštanj u Sloveniji. Prikazana je analiza kvalitete ugrađenog mikroarmiranog morta uzimajući u obzir različite uvjete pripreme, ugradnje i njege. Uspoređeni su rezultati ispitivanja fizikalno-mehaničkih svojstava uzoraka uzetih s građevine s uzorcima izrađenim u laboratoriju. Autori zaključuju da je za mortove s dodatkom polimera nužna kratkotrajna mokra njega.

Ključne riječi
polimeri, mort s dodatkom polimera, Termoelektrana Šoštanj, uzorak, fizikalno-mehanička svojstva, mort

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lubej, S., Ivanič, A.: Utjecaj njege na svojstva mortova s dodatkom polimera, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 9

ILI:

Lubej, S., Ivanič, A. (2007). Utjecaj njege na svojstva mortova s dodatkom polimera, GRAĐEVINAR, 59 (9)
Autori:

Samo Lubej
Univerza V Mariboru
Fakultet za gradbeništvo

Andrej Ivanič
Univerza V Mariboru
Fakultet za gradbeništvo