Arhiva

UDK: 624.072.2:624.023
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanja utjecaja spona na nosivost betonskih greda pri tlačnom slomu

Jure Radnić, Alen Harapin, Radoslav Markić

Sažetak

Prikazani su rezultati eksperimentalnih ispitivanja utjecaja spona na nosivost i deformabilnost betonskih greda opterećenih na savijanje s tlačnim slomom betona. Istražen je utjecaj čvrstoće betona te oblika i razmaka spona na graničnu nosivost i deformabilnost greda. Opisan je način ispitivanja, pri čemu su za svako stanje ispitivana po tri identična uzorka, a prikazani rezultati su srednja vrijednost izmjerenih veličina. U zaključku su navedene i preporuke za praksu.

Ključne riječi
spona, uzorak, čisto savijanje, tlačni slom, nosivost, betonska greda, deformabilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Harapin, A., Markić, R.: Ispitivanja utjecaja spona na nosivost betonskih greda pri tlačnom slomu, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 9

ILI:

Radnić, J., Harapin, A., Markić, R. (2007). Ispitivanja utjecaja spona na nosivost betonskih greda pri tlačnom slomu, GRAĐEVINAR, 59 (9)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Radoslav Markić
Mucić & Co d.o.o.