Arhiva

UDK: 624.072.2:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun armiranobetonskih greda na poprečne sile

Ivan Tomičić

Sažetak

Prikazan je postupak proračun greda pravokutnog poprečnog presjeka, a također i greda T-presjeka na djelovanje poprečne sile prema najnovijim istraživanjima i postavkama standardne metode. U članku se nakon obrazloženih analiza predlaže da se, uz metodu slobodnog odabira nagiba tlačnih štapova u sklopu europske norme EN 1992-1-1, u nacionalnom dodatku dopusti i alternativna standarda metoda. Rezultati u radu prikazanog primjera dokazuju opravdanost navedenog prijedloga.

Ključne riječi
poprečna sila, standardna metoda, EN 1992-1-1, metoda slobodnog odabira nagiba tlačnih štapova, armiranobetonska greda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Proračun armiranobetonskih greda na poprečne sile, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 10

ILI:

Tomičić, I. (2007). Proračun armiranobetonskih greda na poprečne sile, GRAĐEVINAR, 59 (10)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet