Arhiva

UDK: 628.15+628.21:691.17
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Plastične cijevi za odvodnju i kanalizaciju

Vesna Lacković, Branka Beović

Sažetak

U radu se opisuje postupak dokazivanja uporabljivosti plastičnih cijevi koje se često primjenjuju u sustavima odvodnje i kanalizacije. To se dokazivanje provodi prema „Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda“. Važnost te problematike obrazložena je isticanjem činjenice da su sustavi odvodnje i kanalizacije bitni elementi pri projektiranju, izgradnji i održavanju kolničkih konstrukcija cestovnih prometnica i gradskih ulica.

Ključne riječi
sukladnost, kanalizacija, građevni proizvod, plastične cijevi, uporabljivost, dokazivanje uporabljivosti, odvodnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lacković, V., Beović, B.: Plastične cijevi za odvodnju i kanalizaciju, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 10

ILI:

Lacković, V., Beović, B. (2007). Plastične cijevi za odvodnju i kanalizaciju, GRAĐEVINAR, 59 (10)
Autori:

Vesna Lacković
Institut IGH

Branka Beović
Institut IGH d.d.