Arhiva

UDK: 628.39.001.2:517.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numerički modeli zajedničkog rada podmorskih ispusta otpadnih voda

Goran Lončar, Roko Andričević, Vedran Petrov

Sažetak

Na području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira nadograđuju se postojeći kanalizacijski sustavi s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskim ispustima. Prikazuju se rezultati proračuna utjecaja postojećih ispusta Katalinića brig, Stobreč, Duilovo, Hotel Lav, Omiš, Sutivan na Braču i planiranih ispusta Čiovo, Supetar na Braču i Podstrana na stanje akvatorija Bračkog i Splitskog kanala u pogledu prostorne i vremenske dinamike koncentracije fekalnih koliforma.

Ključne riječi
stratifikacija, Brački kanal, Splitski kanal, podmorski ispust, numerički modeli, otpadne vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Andričević, R., Petrov, V.: Numerički modeli zajedničkog rada podmorskih ispusta otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 11

ILI:

Lončar, G., Andričević, R., Petrov, V. (2007). Numerički modeli zajedničkog rada podmorskih ispusta otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 59 (11)
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Roko Andričević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Vedran Petrov
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije