Arhiva

UDK: 627.11:551.48.018
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projekt instrumentarija za tehničku videoendoskopiju

Ivica Zovko

Sažetak

Opisan je istraživački program koji se ostvaruje u okviru Projekta instrumentarija za tehničku videoendoskopiju. Upozorava se na prikladnost i učinkovitost prikazanog instrumentarija za istraživanje hidrogeoloških karakteristika u kršu koja su potrebna radi ocjene stanja hidroenergetskih postrojenja. Od brojnih primjera izdvojena su dva i podrobnije opisana: jedan na motrenju zračnog raspora između rotora i statora u generatoru strojarnice HE Rama i druge na motrenju HE Mostar.

Ključne riječi
instrumentarij, istraživački projekt, krš, hidrogeološke karakteristike, tehničkae videoendoskopije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zovko, I.: Projekt instrumentarija za tehničku videoendoskopiju, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 11

ILI:

Zovko, I. (2007). Projekt instrumentarija za tehničku videoendoskopiju, GRAĐEVINAR, 59 (11)
Autori:

Ivica Zovko
J. P. Elektroprivreda, Mostar