Arhiva

UDK: 69.001.3:621.391
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Inovacije u građevinskoj struci

Zvonimir Žagar

Sažetak

Prikazuju se velike izmjene u građevinskoj struci nastale primjenom informacijske tehnologije i novih postupaka proračunavanja nosivosti i stabilnosti te računalom podržanog oblikovanja i proizvodnje, ekspertnih sustava, uvođenjem Interneta, uvođenjem europskih normi (Eurokodova), kao i razvojem i primjenom novih materijala i konstrukcija, te rađanjem novih ideja i međustrukovne suradnje. U cilju ilustracije napisanog u tekstu se citiraju neke relevantne Internet stranice

Ključne riječi
novi materijali, nove konstrukcije, novi postupci, nove ideje, Internet, informacijska tehnologija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Žagar, Z.: Inovacije u građevinskoj struci, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 4

ILI:

Žagar, Z. (2000). Inovacije u građevinskoj struci, GRAĐEVINAR, 52 (4)
Autori:

Zvonimir Žagar
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet