Arhiva

UDK: 624.072.2:624.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Otkrivanje oštećenja greda s pomoću utjecajnih linija progiba

Ivana Štimac, Ivica Kožar, Ante Mihanović

Sažetak

Prikazana je kreirana metoda analize utjecajnih linja progiba pogodna za otkrivanje oštećenja na gredama. Metoda se zasniva na razlici zakrivljenosti utjecajnih linija progiba za neoštećeno i oštećeno stanje konstrukcije. Jednostavnost metode posebno je istaknuta Činjenicom da rabi mali broj mjernih mjesta. Jedno mjerno mjesto u sredini svakog raspona dovoljno je za pouzdano lociranje konačnog broja oštećenja. Provedeno terensko ispitivanje potvrdilo je teorijske pretpostavke.

Ključne riječi
greda, oštećenje, ispitivanje, mjerna mjesta, pouzdanost rezultata, utjecajne linije progiba

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Štimac, I., Kožar, I., Mihanović, A.: Otkrivanje oštećenja greda s pomoću utjecajnih linija progiba, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 12

ILI:

Štimac, I., Kožar, I., Mihanović, A. (2007). Otkrivanje oštećenja greda s pomoću utjecajnih linija progiba, GRAĐEVINAR, 59 (12)
Autori:

Ivana Štimac
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije