Arhiva

UDK: 626.01001.5:532.57
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba rezultata fizikalnog i numeričkih ravninskih modela tečenja

Goran Lončar, Vladimir Andročec, Goran Gjetvaj

Sažetak

Prikazana je usporedba rezultata proračuna i mjerenja polja brzine strujanja na dionici umirivanja toka i ulijevanja u more za projektno rješenje HE Ombla u područje izvorišne špilje i jezerca. U istraživanjima su uspoređeni rezultati brzina dobiveni mjerenjem na fizikalnom modelu i proračunom ravninskih modela. Rabljena su dva numerička modela temeljeni na metodama konačnih diferencija i volumena. Numerički rezultati uspoređeni su s rezultatima mjerenja na fizikalnom modelu.

Ključne riječi
fizikalni model, numerički model, HE Ombla, usporedba rezultata, ravninski modeli tečenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Andročec, V., Gjetvaj, G.: Usporedba rezultata fizikalnog i numeričkih ravninskih modela tečenja, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 12

ILI:

Lončar, G., Andročec, V., Gjetvaj, G. (2007). Usporedba rezultata fizikalnog i numeričkih ravninskih modela tečenja, GRAĐEVINAR, 59 (12)
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Vladimir Andročec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
IMG Goran Gjetvaj WEB
Goran Gjetvaj
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet