Arhiva

UDK: 69.008:378.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Studij poslovnog upravljanja za hrvatske graditelje

Mariza Katavić, Dražen Bošković

Sažetak

U radu se opisuje provođenje Međunarodnog studija o poslovnom upravljanju u graditeljstvu koje organizira i izvodi Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima iz Velike Britanije, Njemačke i Slovenije. Polazi se od toga da u svijetu postoje takvi studiji za koje su dane osnovne karakteristike i to se povezuje s potrebama tih studija u hrvatskom graditeljstvu. Prikazuju se i valoriziraju oblici kreiranja i prilagođavanja programa, analiziraju se dosezi obrazovnih metodologija.

Ključne riječi
studij, MBA - Master of Bussines Administration, građevinarstvo, program, poslovno upravljanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Katavić, M., Bošković, D.: Studij poslovnog upravljanja za hrvatske graditelje, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 12

ILI:

Katavić, M., Bošković, D. (2007). Studij poslovnog upravljanja za hrvatske graditelje, GRAĐEVINAR, 59 (12)
Autori:

Mariza Katavić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Dražen Bošković
Institut IGH d.d.