Arhiva

UDK: 624.192.001.7:624.013.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Čelične tunelske oplate

Snježana Tešović, Ante Andrić

Sažetak

Opisano je postrojenje za betoniranje sekundarne tunelske obloge. Postrojenje ima tri dijela: plašt, transporter s vlastitim pogonom i sustav opskrbe betonom. Uz tehničke karakteristike i funkcije postrojenja opisana je i tehnologija rada te problematika konstruiranja, projektiranja i prenamjene za trotračnu i četverotračnu oplatu. Opisana je i prikazana konstrukcija oplate portala, čelne oplate i tunelske niše te montaža dvotračne oplate po fazama kao i distribucija betona.

Ključne riječi
tunel, tunelska obloga, čelična tunelska oplata, betoniranje, postrojenje za izvedbu opskrba betonom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tešović, S., Andrić, A.: Čelične tunelske oplate, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 12

ILI:

Tešović, S., Andrić, A. (2007). Čelične tunelske oplate, GRAĐEVINAR, 59 (12)
Autori:

Snježana Tešović
Hidroelektra Niskogradnja d.d.

Ante Andrić
Hidroelektra Niskogradnja d.d.