Arhiva

UDK: 628.28.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Razmak okana na kanalizacijskoj mreži

Davor Malus, Dejan Kovačević, Dražen Vouk

Sažetak

Predložene su izmjene postojeće prakse u određivanju najvećeg razmaka kontrolnih okana na ravnim potezima kanala istog poprečnog presjeka, koja je nasljeđe tehnološkog stanja razvoja postupaka održavanja kanalske mreže iz prve polovice prošlog stoljeća. Prikazane su i obrazložene mogućnosti novih tehnologija održavanja koje omogućavaju bitno veće minimalne razmake. Uštede su moguće na svim sustavima javne odvodnje, a naročito u području odvodnje oborinskih voda s prometnica.

Ključne riječi
kanalizacijska mreža, kontrolna okna, razmak okana, odvodnja prometnica, održavanje kanalizacije, odvodnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Malus, D., Kovačević, D., Vouk, D.: Razmak okana na kanalizacijskoj mreži, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 3

ILI:

Malus, D., Kovačević, D., Vouk, D. (2008). Razmak okana na kanalizacijskoj mreži, GRAĐEVINAR, 60 (3)
Autori:
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Dejan Kovačević
Institut IGH, Zagreb
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet