Arhiva

UDK: 624.21.02.022.2:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Stupovi seizmički otpornih mostova s preklopljenim spiralama

Ivan Tomičić

Sažetak

U radu je prikazan proračun i konstruiranje stupova seizmički otpornih mostova s poprečnom armaturom u obliku preklopljenih spirala. Rabljene su preporuke američke asocijacije California Department of Transportation's (CALTRANS), europske norme 1992-1-1 i 1998-2, a također i rezultati provedenih istraživanja. Prednosti su ovakvog armiranja manja potrošnja poprečne armature i brzina ugradnje u odnosu na uobičajeno poprečno armiranje zatvorenim sponama i onima za proplitanje.

Ključne riječi
armiranobetonski stup, preklopljene spirale, prora, provjera nosivosti, provjera duktilnosti, dodatne spone

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Stupovi seizmički otpornih mostova s preklopljenim spiralama, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 3

ILI:

Tomičić, I. (2008). Stupovi seizmički otpornih mostova s preklopljenim spiralama, GRAĐEVINAR, 60 (3)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet